เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1333144
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
506
194
2550
1328384
6025
8076
1333144
Your IP: 35.175.120.174
Server Time: 2019-11-22 19:07:56

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมณศักดิ์และตำแหน่ง ของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ประจำปี 2562
วัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

อัพเดท วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พุทธศักรา 2562

รายชื่อวัดในคณะสงฆ์อนัมนิกาย มี 22 วัด 4 สำนักสงฆ์
 
1.  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม  เถี่ยนถึก)
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาส  วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2225-1361โทรสาร 0-2221-7002
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทรศัพท์0-2225-1361โทรสาร 0-2221-7002
องสรพจนสุนทร  รองเจ้าอาวาส
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 08-1806-7937
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  โทร. 09-4663-8622
องธรรมธรเด่นชัย เหว่มิน โทร. 08-9214-9861
 
2. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์  ติ่นเรียน) 
รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดสมณานัมบริหาร  (เกี๋ยงเพื๊อกตื่อ)
416  ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
โทร.0-2281-5235, 0-2281-0082, 08-6825-5115  โทรสาร 0-2281-2326
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่  โทร. 08-1630-1263
องสังฆรักษ์จักรพันธ์ เถี่ยนเหว่  โทร. 09-5296-5453
 
3. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (ยุกถอน มินเอิง) 
ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอุภัยราชบำรุง  (คั้นเยิงตื่อ)
864  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2233-3102, 0-2234-4432
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-7494-5832
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม  โทร. 08-1402-5502,  พระประวิทย์เถี่ยนโงน  โทร. 08-1313-7751
 
4.  พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์   (บุญชู  ติ่นทิน) 
ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดชัยภูมิการาม  (ตี๋หง่านตื่อ)
30  ถนนเยาวพานิช  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2224-2218, 08-1920-7937  โทรสาร 0-2225-5286 
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. 08-1806-7937
 
 
5.  พระสมณานัมธีราจารย์  (เดชาธร  เกวิ๊กซัน) 
ปลัดขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดถาวรวราราม  (คั้นถ่อตื่อ)
3  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
โทร. 034-511-521, 034-513-226, 08-1981-2609โทรสาร034-511-521, 034-511-679
 
6.  พระบริหารอนัมพรต  (ชาติชัย  เหยี่ยวคัง) 
ปลัดซ้ายอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดมงคลสมาคม  (โห่ยคั้นตื่อ)
48  ถนนแปลงนาม  แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2222-0909
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  โทร. 09-4663-8622
 
7. องสรภาณมธุรส    (พชรกรโกศล  เหยี่ยวหาย)
รองปลัดขวาอนัมนิกาย, ประธานสงฆ์อนัมนิกายใน USA
รองเจ้าอาวาส  วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
 
8. องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)  
รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดเขตร์นาบุญญาราม  (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
28  ถนนขวาง  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 039-311-329, 08-6994-7658, 09-2247-2285
 
9.  องสรพจนสุนทร  (ปรีชา  เถี่ยนกือ) 
ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล  (หง็อกทันตื่อ)
208  หมู่ 1  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110 
โทร. 035-566-136, 08-1880-1573
 
10. องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว)
ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (ฮึงถั่นตื่อ)
108/8 บ้านบางม่วง  หมู่ 8  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110 
โทร. 034-295-341, 08-1439-5900
 
11.  องอนันตสรนาท  (สมพุฒ  มินหลับ)
เจ้าอาวาส  วัดเจริญบุญไพศาล  (ฮึงเพื๊อกตื่อ)
179  บ้านหนองแฟบ  หมู่ 3  ตำบลท่ามะขาม  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
โทร. 08-1949-8711 
 
12.  องสุตบทอนัมบริหาร  (แดง  อี๊ตู)
เจ้าอาวาส  วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง  (คั้นซันตื่อ)
9  ถนนมหาภาส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95000 
โทร. 073-212-593, 08-1190-5522
 
13. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย)
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาส  วัดอุภัยภาติการาม  (ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
475/7ก  ถนนศุภกิจ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
โทร. 038-511-198, 038-816-904, 09-4663-8622  โทรสาร038-816-904
องใบฎีกาสิริชัย เหว่คั้น  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-6963-6056
 
14.  องปลัดปานชัย  เถี่ยนหงือ
เจ้าอาวาส  วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ)
33  ซอยวัดถาวร  ถนนศุภสารรังสรรค์  ตำบลหาดใหญ่  
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
โทร. 074-261-647, 08-7479-8242, 08-4194-6634 
 
15. องวินัยธรเอนก เถี่ยนหลาก
เจ้าอาวาส  วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม  (โผเจี๊ยวตื่อ)
63/66 ถนนนรราชอุทิศ  ตำบลท่าทราย  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
โทร. 08-2577-7576, 09-7348-5874
 
16. องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ถั่นตึ่ว
เจ้าอาวาส  วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม  (ฮึงเยิงตื่อ)
104/3ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทร. 09-2270-6555
 
17. องปลัดวิเชียร  เถี่ยนอี๊
เจ้าอาวาส  วัดถ้ำเขาน้อย  (ล็องเซิงตื่อ)
18/1  บ้านม่วงชุม  หมู่ 5  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110 
โทร. 034-655-233-4, 034-655-421, 08-1849-7199  โทรสาร 034-655-422 
 
18. องใบฎีกาสุชาติ  ตื่อเยียน
เจ้าอาวาส  วัดหมื่นปีวนาราม  (หย่างถ่อตื่อ) 
251  หมู่11 บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  
อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110
โทร. 034-511-521, 08-5508-2152
 
19. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม  เถี่ยนถึก)
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดโลกานุเคราะห์  (ตื้อเต๊ตื่อ)
126  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2226-2719, 0-2225-1516, 08-8308-1349
องปลัดรังสรรค์ คั้นเติ่งเลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-5111-6044
 
20. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม  เถี่ยนถึก) 
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดสุนทรประดิษฐ์  (คั้นอังตื่อ)
44/3  ถนนอดุลยเดช  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000 
โทร. 042-221-124, 08-8308-1349
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  โทร. 08-66385099
พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง  โทร. 08-6714-3334
 
21.  องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)   
รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดนพรัตน์วนาราม  (เพื๊อกถ่อตื่อ)
บ้านทุ่งบอน  หมู่ที่ 1  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทร. 08-6994-7658, 09-2247-2285
 
22. พระมานิตย์  เทียนท่าน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดอนัมนิกายาราม  (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
803/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 
โทร. 0-2912-7470, 08-4121-7984
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา  โทร. 09-2473-3544 
พระวิริยะ เกวิ๊กดิ่น โทร. 08-9991-1724
 
*23. องสรภาณมธุรส  (พชรกรโกศล  เหยี่ยวหาย)
รองปลัดขวาอนัมนิกาย, ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส  วัดประถมพุทธาราม  (เผิกกวางตื่อ)
Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE, PASADENA, CA. USA.
 
*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ
 
 
สำนักสงฆ์ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  ๒๕๖๒
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
1. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม  เถี่ยนถึก)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต
บ้านตาลเลียน  หมู่ 1  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250 
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-66385099
 
2. องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้ รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์  (เขาแกลต)
บ้านสิ้ว  หมู่ 1  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120 
โทร. 039-311-329, 8-6994-7658, 09-2247-2285
องสมุห์ฐานันดร เหว่ทัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-7145-3899, 08-0836-0610, 08-6994-7658
 
3.  พระติช หั่น เหวี่ยง
เจ้าสำนักสำนักสงฆ์วัดป่าสุขาวดี
บ้านแม่ปะ  หมู่ที่ 6  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  50250 โทร. 08-0495-8347
 
4. พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง
เจ้าสำนัก  สำนักสงฆ์วัดแสงมณีวชิรมงคล
บ้านดอนมะขามเฒ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120
โทร. 09-0139-6117
 
 
หมายเหตุ : วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
กรุณาติดต่อ  องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  (ธีระยุทธเถี่ยนคาย)  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนง. เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 0-2623-3124  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
*** รบกวนขอรายละเอียดข้อมูล “คณานุกรม” ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดวัดหรือสำนักสงฆ์ 
ส่งมาที่สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ด้วยนะครับ