วันที่ 13 เมษายน 2563
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ)

พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนัมนิกาย สนองตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้ทางคณะสงฆ์ จึงได้จัดตั้งโรงทานเพื่อแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกทาน ทุกวันจันทร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ วัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร