กราบเรียน/เรียน เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักสงฆ์ทุกวัด ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้มีการสำรวจพระภิกษุ - สามเณร เป็นประจำทุกปีตลอดมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ จึงขอให้เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักสงฆ์ทุกวัด สำรวจพระภิกษุ - สามเณร ที่พำนักอยู่ในวัดของท่าน แล้วกรอกตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ทั้ง ๒ ชุด ให้ท่านเก็บสำเนาไว้ที่วัดของท่าน ๑ ชุด และส่งคืนมายังสำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
******************************
สำนักงานฯ
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย โทร. ๐๙ ๔๖๖๓ ๘๖๒๒
หมายเหตุ - สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ www.anamnikayathai.com
- ส่งไฟล์ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

356220679 276954338330535 5145750236536837213 n 1

- สำรวจพระภิกษุสามเณร 2566 PDF | A3 
- สำรวจพระภิกษุสามเณร 2566 Word |A3

****************************************

- สำรวจพระภิกษุสามเณร 2566 PDF
- สำรวจพระภิกษุสามเณร 2566 Word