ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 2563
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

 

1. วัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ)
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทรศัพท์ 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002
องสรภาณมธุรส  รองปลัดขวาอนัมนิกาย, รองเจ้าอาวาส
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย โทร. 08-1806-7937
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  รองเลขานุการฯ โทร. 09-4663-8622
องวินัยธรเด่นชัย เหว่มิน  ผู้ช่วยเลขานุการฯ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร. 08-9214-9861

2. วัดสมณานัมบริหาร (กั๋นเพื๊อกตื่อ)
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์  (ณรงค์  ติ่นเรียน) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
416  ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300
โทร.0-2281-5235, 08-6825-5115  โทรสาร 0-2281-2326
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่  โทร. 08-1630-1263
องสังฆรักษ์จักรพันธ์ เถี่ยนเหว่  โทร. 09-5296-5453 

3. วัดอุภัยราชบำรุง (คั้นเยิงตื่อ)
พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์  (ยุกถอน  มินเอิง)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
864  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2233-3102, 0-2234-4432
องปลัดประวิทย์ เถี่ยนโงน     โทร. 08-1313-7751
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-7494-5832
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม   โทร. 08-1402-5502, 

4. วัดชัยภูมิการาม (ตี๋หง่านตื่อ)
พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์  (บุญชู  ติ่นทิน)ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
30  ถนนเยาวพานิช  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2224-2218, 08-1920-7937  โทรสาร 0-2225-5286
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. 08-1806-7937

5. วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ)
พระสมณานัมธีราจารย์  (เดชาธร  เกวิ๊กซัน)  ปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
3  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 034-511-521, 034-513-226, 08-1981-2609  โทรสาร 034-511-521, 034-511-679 

6. วัดมงคลสมาคม (โห่ยคั้นตื่อ)
พระบริหารอนัมพรต  (ชาติชัย  เหยี่ยวคัง)  ปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
48  ถนนแปลงนาม  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2222-0909
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  โทร. 09-4663-8622 
องสังฆรักษ์ชวน เหว่ทัน  โทร. 08-4000-8514 

7. วัดเขตร์นาบุญญาราม (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)     รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
28  ถนนขวาง  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทร. 039-311-329, 08-6994-7658, 09-2247-2285
องใบฎีกาสหพณ เพื๊อกตั้น ดร.  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-5197-9495

8. วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล (หง็อกทันตื่อ)
องสรพจนสุนทร  (ปรีชา  เถี่ยนกือ ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย,
รองเลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
208  หมู่ 1  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. 035-566-136, 08-1880-1573

9. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่อ)
องพจนกรโกศล  (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย,
ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
108/8  บ้านบางม่วง  หมู่ 8  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110
โทร. 034-295-341, 08-1439-5900
องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 09-9713-1891

10. วัดเจริญบุญไพศาล (ฮึงเพื๊อกตื่อ)
องอนันตสรนาท  (สมพุฒ  มินหลับ) เจ้าอาวาส 
179  บ้านหนองแฟบ  หมู่ 3  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000
โทร. 08-1949-8711

11. วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (คั้นซันตื่อ)
องสุตบทอนัมบริหาร  (แดง  อี๊ตู) เจ้าอาวาส 
9  ถนนมหาภาส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95000
โทร. 073-212-593, 08-1190-5522

12. วัดอุภัยภาติการาม (ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ  เถี่ยนคาย รองเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส 
475/7ก  ถนนศุภกิจ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทร. 038-511-198, 09-4663-8622  โทรสาร 038-511-198
พระพีระพล เพื๊อกเกี๊ยด  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. 08-6963-6056

13. วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ (คั้นถ่อตื่อ)
องปลัดปานชัย  เถี่ยนหงือ  เจ้าอาวาส 
33  ซอยวัดถาวร  ถนนศุภสารรังสรรค์  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทร. 08-7479-8242, 08-4194-6634

14. วัดถ้ำเขาน้อย (ล็องเซิงตื่อ)
องปลัดวิเชียร  เถี่ยนอี๊ เจ้าอาวาส 
18/1  บ้านม่วงชุม  หมู่ 5  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110
โทร. 034-655-233-4, 034-655-421, 08-1849-7199  โทรสาร 034-655-422

15. วัดหมื่นปีวนาราม (หย่างถ่อตื่อ)
องปลัดสุชาติ  ตื่อเยียน เจ้าอาวาส 
251  หมู่ 11 บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  70110
โทร. 034-511-521, 08-5508-2152

16. วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม (โผเจี๊ยวตื่อ)
องวินัยธรเอนก  เถี่ยนหลาก  เจ้าอาวาส 
63/66  ถนนนรราชอุทิศ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  74000
โทร. 06-3521-3310

17. วัดอนัมนิกายาราม (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
องธรรมธรมานิตย์  เทียนท่าน  เจ้าอาวาส 
803/1  ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
โทร. 0-2912-7470, 08-4121-7984
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา  โทร. 09-2473-3544

18. วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม (ฮึงเยิงตื่อ)
องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์  ถั่นตึ่ว เจ้าอาวาส 
104/3  ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110
โทร. 09-2270-6555

19. วัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ)
องสมุห์กุศล  เถี่ยนดึ๊ก เจ้าอาวาส 
44/3  ถนนอดุลยเดช  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
โทร. 042-221-124, 08-6638-5099
องใบฎีกาพิชัยภูษิต เหว่ถั่น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  โทร. 08-9183-4126
พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง      โทร. 08-6714-3334

20. วัดนพรัตน์วนาราม (เพื๊อกถ่อตื่อ)
องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้) รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 
บ้านทุ่งบอน  หมู่ที่ 1  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทร. 08-6994-7658, 09-2247-2285

21. วัดโลกานุเคราะห์ (ตื้อเต๊ตื่อ)
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (รังสรรค์  คั้นเตื่อง)  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 
126  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2226-2719, 0-2225-1516, 08-5111-6044

*22. วัดประถมพุทธาราม  (เผิกกวางตื่อ)
องสรภาณมธุรส  (พชรกรโกศล  เหยี่ยวหาย)  รองปลัดขวาอนัมนิกาย, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส
ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE, PASADENA, CA. USA.

*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ

 

สำนักสงฆ์  ในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  2563
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

1. สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก)      เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าสำนัก 
บ้านตาลเลียน  หมู่ 1  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-6638-5099

2. สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์ (เขาแกลต)
องสุตบทบวร  (ไพรัตน์  เหว่ตี้)               รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก 
บ้านสิ้ว  หมู่ 1  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร. 039-311-329, 8-6994-7658, 09-2247-2285
องสมุห์ฐานันดร เหว่ทัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-7145-3899, 08-0836-0610, 08-6994-7658

3. สำนักสงฆ์วัดสุขาวดีอนัมวนาราม
องพจนกรโกศล  (พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ดร.) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก
บ้านแม่ปะ  หมู่ที่ 6  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  50250
โทร. 08-1439-5900
องปลัดสันติ ถ่ออาง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. 08-9213-3412

4. สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน
พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง                     เจ้าสำนัก 
302  บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่ 2  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  70180
โทร. 08-4730-3508, 09-0139-6117

5. สำนักสงฆ์วัดแสงมณีวชิรมงคล
พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง                     เจ้าสำนัก 
บ้านดอนมะขามเฒ่า  หมู่ที่ 3  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120
โทร. 08-0486-5500, 09-3831-8516

*กำลังดำเนินการขอตั้งวัดตามระเบียบราชการ

 

แก้ไข  16 ก.พ. 63

หมายเหตุ :      วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
กรุณาติดต่อ  องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนง. เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทร. 0-2225-1361  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*** รบกวนขอรายละเอียดข้อมูล “คณานุกรม, เลขานุการเจ้าอาวาส” ทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดวัดหรือสำนักสงฆ์
ส่งมาที่ สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ด้วยนะครับ