#กำหนดงานบูชาดาวนพเคราะห์ ปี ๒๕๖๖

⛩คณะสงฆ์อนัมนิกายงานบูชาดาวนพเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
🛕๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว)
ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ

🛕๔ -๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย)
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

🛕๖ -๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดโลกานุเคราะห์
ซอยผลิตผล ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

🛕๑๔ -๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดกุศลสมาคร
ตรอกวัดกุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

🛕๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวนบางโพ)
ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ซอย ๒๓ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

⛩⛩#งานบูชาดาวนพเคราะห์ ในต่างจังหวัด
🛕๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
วัดถ้ำเขาน้อย
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

🛕๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖
วัดหมื่นปีวนาราม
ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

🛕๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
วัดสุนทรประดิษฐ์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี

🛕๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
บ้านบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

🛕๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล
ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

🛕๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดถาวรวราราม (วัดญวน)
ถนนเจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

🛕๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดเขตร์นาบุญญาราม
ถนนขวาง ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี

🛕๔ -๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดถาวรวรารามหาดใหญ่
ซอยวัดถาวร ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

🛕๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม
ถนนนรราชอุทิศ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

 https://www.anamnikayathai.com/news/35-rfd