วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ในช่วงเวลาเช้า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า และคณะผู้ติดตามรับประทานอาหารเช้าเสร็จ

ในเวลา 07.30 น. ขึ้นรถบัสเดินทางออกจาก โรงแรม Mithrin Hotel Ha Long ฮว่าง ก๊วก เหวียต, บ๋าย ไฉ, ฮา ลอง, กว่าง นิงญ์ (Hoàng Quốc việt, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) เพื่อเข้าชมวัดบาหว่าง Chùa Ba vàng และฟังประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ โดยมีตัวแทนเจ้าอาวาสวัดบาหว่าง ให้การต้อนรับกล่าวขอบคุณและเปิดวีดีทัศน์งานกิจกรรมต่างๆของวัด และการแสดงต่างๆเพื่อให้คณะได้รับชมด้วย
จากนั้น พระอาจารย์ ทิค แท๋งญ์ เฮวิน Thích Thanh Huân ซึ่งเป็นคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม, รองประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาของการมาเยือนวัดบาหว่างในครั้งนี้ พร้อมให้การดูแลคณะตลอดการเดินทางด้วย
การเดินทางมาในครั้งนี้ ได้มีท่าน วุ๊ แทง เฮวี่ยน รองอธิบดีกรมสารสนเทศ คณะกรรมการแห่งชาติ ด้านกิจการชาวเวียดนามต่างประเทศ (ชาวเวียดนามโพ้นทะเล) ได้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วย

122234 0

122229 0

122120 0

122232 0

122233 0

เวลา 11.00 น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลและผู้ติดตามรับประทานอาหารพร้อมกันที่วัดบาหว่าง Chùa Ba vàng และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.20 น. ออกเดินทางจาก วัดบาหว่าง Chùa Ba vàng จังหวัดกว่าง นิงญ์ Quảng Ninh เพื่อเดินทางไปกราบเจดีย์อัฐิธาตุของ พระครูคณานัมสมณาจารย์ (หลวงปู่บิ๊นเลือง มหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย รูปที่ 8, อดีตเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ ณ วัดฮ๊วงอัน Chùa Hoang Ăn

122235 0

122239 0

122241 0122236 0

122237 0

122240 0

หลังจากนั้น เดินทางเข้าพัก ณ โรงแรมเหมื๋องแท๋นญ์ Mường Thanh (Số 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà nội) คณะผู้ติดตามรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย