วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลาเช้า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า และคณะผู้ติดตามรับประทานอาหารเช้าเสร็จ

ในเวลา 07.30 น. ขึ้นรถบัส เดินทางจากโรงแรมเหมื๋องแท๋นญ์ เมืองฮานอย (Mường Thanh Hotel) Hà nội มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกว่าง นิงญ์ Quảng Ninh ระยะทาง 200 กิโลเมตร
เมื่อถึงที่หมาย ทางคณะฯเข้า เช็คอิน ณ โรงแรม Mithrin Hotel Ha Long ฮว่าง ก๊วก เหวียต, บ๋าย ไฉ, ฮา ลอง, กว่าง นิงญ์ (Hoàng Quốc việt, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)
และในเวลา 11.00 น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลและผู้ติดตามรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ โรงแรมฯ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้น ในเวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ สถานที่ทำการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดกว่าง นิงญ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดจิ่งญ์-เอียนตื่อ, ตำบลเฟืองดง, อวงบี๋, จังหวัดกว่างนิงญ์ Chùa trình - Yên Tử, Xã phương Đông, TP. Uông Bí, Quảng Ninh และเข้าดูงานกับคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดกว่างนิงญ์

122224 0

123288 0

122225 0

122226 0

123288 0123289 0
โดยมี พระอาจารย์ ทิค ด่าว เหี่ยน คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม, รองคณะกรรมการด้านพระพุทธศาสนศึกษา, รองคณะกรรมาธิการพุทธสมาคมจังหวัดกว่าง นิงญ์
และ พระอาจารย์ ทิค แท๋งญ์ เฮวิน Thích Thanh Huân คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม, รองประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และ ท่าน วุ๊ แทง เฮวี่ยน รองอธิบดีกรมสารสนเทศ คณะกรรมการแห่งชาติ ด้านกิจการชาวเวียดนามต่างประเทศ (ชาวเวียดนามโพ้นทะเล) ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาพร้อมกล่าวขอบคุณที่คณะมาเยือนในครั้งนี้ และหลังจากนั้น มอบของที่ะลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
จากนั้น เวลา 16.00 น.
คณะพระสงฆ์ เข้าพัก ณ โรงแรม Mithrin Hotel Ha Long และคณะผู้ติดตามรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย