วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลาเช้า พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า และคณะผู้ติดตามรับประทานอาหารเช้าเสร็จ

 

เวลา 07.30 น. ขึ้นรถบัส มุ่งหน้าสู่ สถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติเวียดนาม ณ เมืองฮานอย ซึ่งระยะทางประมาณ 45 กิโล ณ ชุมชนเหวะ ลิงญ์, ตำบลฝู่ ลิงญ์, อำเภอซอกเซิน, ฮานอย (thôn vệ Linh, Xã phù Linh, sơc sơn, hà nội)
ซึ่งคณะฯที่เดินทางมาในครั้งนี้ ก็ได้เข้าศึกษาดูงานกับพุทธสมาคมกลางแห่งชาติเวียดนาม ณ สถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติเวียดนาม (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội) โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร, เจ้าคณะภาค 7, รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะพระภิกษุผู้ติดตามอีกหลายรูป ส่วนพระเถระฝ่ายอนัมนิกาย ที่เดินทางมาในครั้งนี้
ซึ่งประกอบด้วย พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม, องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้) รองปลัดขวาอนัมนิกาย/เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม, องสรพจนสุนทร (ปรีชา เถี่ยนกือ ดร.) รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล, องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ ศรีวิชา/เถี่ยนบ๊าว ดร.) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย/ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง, องอนันตสรนาท (สมพุฒ มินหลับ) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดเจริญบุญไพศาล, องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย) รองเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดอุภัยภาติการาม และเจ้าอาวาสวัดในคณะสงฆ์อนัมนิกายทั่วประเทศ พร้อมพระภิกษุและคณะผู้ติดตามทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม นำโดยมี นายเรืองยุทธ เลือง นายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะฯ และ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และคณะฯ ที่เดินทางมาเยือน พุทธสมาคมกลางแห่งชาติเวียดนาม ณ สถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติเวียดนามในครั้งนี้

121180 0
เมื่อเดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้ว พระธรรมาจารย์, ดร. ทิด แทงญ์ เกริ๊ด รองคณะกรรมการกลางกรรมการด้านการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนาม, อธิการบดีสถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติเวียดนาม พร้อมคณะฯ กล่าวบรรยายความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้และได้กล่าวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน
หลังจากนั้น คณะพระภิกษุและพระผู้ติดตามฉันภัตตาหารเพลและคณะผู้ติดตามทั้งชาวไทยและเวียดนาม รับประทานอาหารร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ สถาบันพระพุทธศาสนาแห่งชาติเวียดนาม

121179 0

121181 0

121182 0

121184 0

เวลา 12.30 - 14.15 น. เดินทางออกจาก ซอกเซิน (sơc sơn) มุ่งหน้าสู่วัดคายเหงวียน (Chùa Khai Nguyên) ซึ่งระยะทาง 70 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ในชุมชนเตยนิงญ์ ตำบลเซินโดง อำเภอเซินเตย เมืองฮานอย (Thôn tây Ninh, xã sơn Đông, sơn tây, Hà nội) โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมวัดคายเหงวียน และฟังบรรยายความประวัติความเป็นมาของวัดคายเหงวียน โดยมี พระอาจารย์ทิด ด่าว ทิ่ง เจ้าอาวาสวัดคายเหงวียน กล่าวบรรยายพร้อมให้การต้อนรับคณะฯที่มาเยือนในครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน
หลังจากนั้น คณะพระภิกษุพร้อมคณะพระผู้ติดตาม เดินทางกลับเข้าพัก ณ โรงแรมเหมื๋องแท๋น (Mường Thanh Hotel) และคณะที่ติดตามมาด้วยรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย และจากเดินทางเข้าสถานที่ต่างๆ ตามที่มีในกำหนดการต่อไป และจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 2566 นี้

121185 0

121186 0

6666665

121188 0