การเดินทางมาในครั้งนี้ ประกอบด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทั้งพระสงฆ์ไทยและอนัมนิกายหลายรูป

ซึ่งนำโดย ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม/ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม/รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ไทย พร้อมด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะพระภิกษุผู้ติดตามอีกหลายรูป ส่วนพระเถระฝ่ายอนัมนิกาย ที่เดินทางมาในครั้งนี้

120663 0
ซึ่งประกอบด้วย พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม, องสุตบทบวร (ไพรัตน์ เหว่ตี้) รองปลัดขวาอนัมนิกาย/เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม, องสรพจนสุนทร (ปรีชา เถี่ยนกือ ดร.) รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล, องพจนกรโกศล (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ดร.) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย/ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง, องอนันตสรนาท (สมพุฒ มินหลับ) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดเจริญบุญไพศาล, องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย) รองเลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดอุภัยภาติการาม และเจ้าอาวาสวัดในคณะสงฆ์อนัมนิกายทั่วประเทศ พร้อมพระภิกษุและคณะผู้ติดตามทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่เดินทางมาเยือนในครั้งนี้
********************************
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.05 น. ทางคณะฯ ได้ขึ้นเครื่องโดยสารจากสายการบินเวียดเจ็ท ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สู่ สนามบินนานาชาติโหน่ยบ๋าย เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีตัวแทนจากกรรมการมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ไทย พร้อมด้วยพระเถระในคณะสงฆ์อนัมนิกาย และเจ้าอาวาสวัดต่างๆในคณะสงฆ์อนัมนิกาย พร้อมคณะผู้ติดตามทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอีก รวม 70 รูป/คน เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโหน่ยบ๋าย เมืองฮานอย เวลา 16.38 น. ตามเวลาท้องถิ่น
จากนั้น คณะฯที่มาในครั้งนี้ ขึ้นรถบัสจำนวน 2 คัน จากสนามบินฯ มุ่งหน้าสู่ โรงแรมเหมื๋องแท๋น (Mường Thanh Hotel) ซึ่งเป็นที่พักในเมืองฮานอย โดยถึงที่พักในเวลาประมาณ 18.40 น. และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
S 80724031 0

S 80724027 0
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. พระภิกษุฉันภัตตาหารเช้าและคณะผู้ติดตามร่วมรับประทานอาหารเช้าพร้อมกันที่โรงแรมเหมื๋องแท๋น (Mường Thanh Hotel) หลังจากนั้น เวลา 08.30 น. เดินทางสู่สถานที่รับรอง จากคณะรัฐบาลเวียดนาม เพื่อเข้าพบ ฯพณฯ ท่าน เล ถิ ทู หั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุมชั้น 9 บ่า เจี่ยว, ฮว่าน เกี๋ยม, ฮานอย (Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
โดยได้รับฟังการกล่าวรายงาน โดย ฯพณฯ ท่าน เล ถิ ทู หั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ กล่าวถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวียดนามและไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน หลังจากนั้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของประเทศเวียดนาม ขึ้นกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาในครั้งนี้ด้วย
หลังจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย โดยมี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม/ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้กล่าวถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพระพุทธศาสนาทั้ง 2 ประเทศ และความสำคัญของการมาเยือนในครั้งนี้ หลังจากนั้น พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย/เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ขึ้นกล่าวขอบคุณในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ด้วย และตัวแทนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดย นายเรืองยุทธ เลือง นายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ขึ้นกล่าวสรุป และหลังจากนั้น ตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน
จากนั้น ในเวลา 11.00 น. คณะพระภิกษุพร้อมคณะพระผู้ติดตาม เข้าพักฉันภัตตาหารเพล ณ โรงแรมเหมื๋องแท๋น (Mường Thanh Hotel) และคณะที่ติดตามมาด้วยรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

120661 0

120662 0

120663 0

120665 0
หลังจากนั้นในเวลา 14.30 น. เดินทางเข้าพบกับคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลเวียดนาม ณ ถนนเซืองดิ่งญ์เหงาะ, เอียนฮว่า, เกิ่วเสย, ฮานอย (Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội)
และเวลา 17.30 น. คณะพระภิกษุพร้อมคณะพระผู้ติดตาม เข้าพัก ณ โรงแรมเหมื๋องแท๋น (Mường Thanh Hotel) และคณะที่ติดตามมาด้วยรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย และจากเดินทางเข้าสถานที่ต่างๆ ตามที่มีในกำหนดการต่อไป และจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 2566 นี้

120534 0

120666 0

120667 0

120668 0

120670 0