พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ แบบฉนับอนัมนิกาย ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
โดย คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
***************************************
363429610 296707766355192 8432215006653970034 n
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน เข้าสู่มณฑลพิธี ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพ เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล
เวลา ๑๖.๓๐ น.
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพุทธฎีกาเปิดมณฑลพิธี
- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ - ประกาศพุทธฎีกาเปิดมณฑลพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สาธยายอายุวัฒนมงคลสูตร
เวลา ๑๗.๓๐ น.
- เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เสวยพระชนมายุ
- ประธานในพิธีจุดเทียนชนวนจากโคมไฟพระฤกษ์พระราชทาน จุดประทีปหน้าแท่นบูชา พระนพเคราะห์เสวยพระชนมายุและแท่นบูชาเทวดานักษัตร
- ประกาศพระพุทธฎีกาบูชาพระนพเคราะห์
- สวดพระพุทธมนต์บูชาเทพยดานพเคราะห์แบบฉบับอนัมนิกาย
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- พิธีลาที่บูชาปิดมณฑลพิธี
- เจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญเทวดานพเคราะห์กลับสู่ทิพยวิมานและอัญเชิญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เสด็จกลับพุทธเกษตร
- คณะแขกผู้มีเกียรติ ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม
- คณะสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ประธานในพิธี กรวดน้ำรับพร
- เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายถวายอดิเรก คณะสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายพระพร
- เป็นเสร็จพิธี
 
363325072 296708509688451 2125394542209774658 n
 
 
363403855 296707909688511 204570649790351593 n
 
363328801 296707749688527 165416811115222279 n
 
363413002 296707773021858 90909026263952968 n
 
363435453 296708549688447 7356000369663850561 n