พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีกงเต๊ก อุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารโดย คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

1667381023207

1667381027699

166738103396116673810511751667381069998166738107461516673810916071667381099605166738112307216673811331921667381143121