ภาพย้อนอดีต! พระผู้มีแต่ให้ อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
- ส่งเสริมทายาททางพระพุทธศาสนา จัดโครงการบรรพชาสามเณรมหายาน อนัมนิกาย ทุกปี
- ให้ทุนการศึกษา ก่อตั้งโรงเรียน และวิทยาลัยสมทบ พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาพระ-เณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 14 โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
- ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆนักเรียนและเยาวชนทั่วไปตามโรงเรียนต่างๆ
ภาพผลงานบางส่วนของ พระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร พระอุปัชฌาย์อนัมนิกาย