วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ ๑๒๓ ปี นับแต่วันประสูติและสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การนี้พระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึกมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร มีบัญชาให้ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (ยุกถ่อน มินเอิง) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย เจ้าอาวาสอุภัยราชบำรุง พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป สดัปปกรณ์

ขอบคุณภาพจาก เพจสำนักงานสมเด็จพระสังฆราช