เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1358095
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
45
354
399
1355314
8809
12358
1358095
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-27 04:00:30

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  (ถนอม  เถี่ยนถึก)
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

 

สถานะเดิม :
ชื่อ  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร ฉายา เถี่ยนถึก อายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๐
วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) 
สังกัด วัดกุศลสมาคร เลขที่ ๙๗ ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
สถานะเดิม
ชื่อ ถนอม นามสกุล อารีย์กูลชัย เกิดเมื่อวันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด 
ตรงกับวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
บิดา  นายอุ๊ย อารีย์กูลชัย  
มารดา นางซิว อารีย์กูลชัย ภูมิลำเนา  ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
อุปสมบท 
วันที่  ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒
วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์  องสรพจนสุนทร (พ็องเดี้ยว) 
กรรมวาจาจารย์  องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง)  
อนุสาวนาจารย์  องอนนตสรภัญ (กิ๊นเจี๊ยว) 
 
เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการคัดเลือกให้วัดสุนทรประดิษฐ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม
                  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับประทานพัดวัดพัฒนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี วัดใหม่สงเปลือย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
สมณศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับแต่งตั้งเป็น องปลัด คณานุกรมของ พระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ
                  รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรภาณมธุรส
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระอนัมพรตเมธาจารย์
                  ไพศาลอุดรศิลป์คณากิจ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระสมณานัมธีราจารย์
                  ปริยัติธรรมวราลังการ ไพศาลคณานุศาสก์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์
                  อนัมบริหารอุดมเขต นิเทศธรรมานุสิฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์
                  บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร
 
ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๒๒ เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ปลัดขวาอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดกุศลสมาคร
                  แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้จัดการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุนทรประดิษฐ์
                  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๓๗ เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระอุปัชฌายะอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร