เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1358119
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
69
354
423
1355314
8833
12358
1358119
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-27 04:48:02

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ)
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
.............................................................
 
        วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ) หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดญวน” นั้น เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายอนัมนิกายลัทธิมหายาน และมีชื่อตามภาษาญวนว่า “คั้นถ่อตื่อ” ที่แปลเป็นไทยว่า “อยู่อย่างมั่นคงถาวร” และชื่อวัดถาวรวรารามนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานนามไว้ ส่วนการสร้างวัดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ และถือเป็นวัดญวนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว โดยการก่อสร้างริเริ่มจากครอบครัวชาวญวนที่นับถือพระพุทธศาสนา (ชาวญวนที่อพยพมาหลังการทำสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามในสมัยรัชกาลที่ ๓) ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทุนทรัพย์สร้างวัดขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๓๗๗
 
        อุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศิลปะแบบจีนผสมกับญวน ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” มีพุทธลักษณะประทับนั่งปางมารวิชัย (ปางพิชิตมาร) หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สูง ๔ ศอก ๑ คืบ สร้างจากศิลาแดง แต่เดิมเป็นพระประธานวัดนางพิมพ์ (วัดร้างสมัยอยุธยา) ซึ่งตั้งอยู่เขตเมืองกาญจนบุรีเก่า พระอธิการเหยี่ยวเค ได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานของวัดพร้อมกับพระพุทธรูปอีก ๒ องค์ที่ตั้งประดิษฐานขนาบข้างซ้ายขวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้พระราชทานนามใหม่ว่า “พระพุทธสถาพรมงคล” พ.ศ. ๒๕๓๙ องสรภาณมธุรสเริ่มก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อน้อมถวายพระองค์ท่าน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงมีชาติภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้พระตำหนักฯ หลังนี้ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า ๑๐ ปีจึงแล้วเสร็จ
 
        กุฏิบูรพาจารย์สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ตัวอาคารมีลวดลายประติมากรรมแบบจีนประสมญวนที่งดงาม ภายในมีรูปหล่อเหมือนจริงของอดีตเจ้าอาวาส วัด และเป็นที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเมตตาธรรมของเจ้าอาวาสด้วย
 
 
ลำดับเจ้าอาวาส 
๑. พระอธิการบ๋าวหาย ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๖
๒. พระอธิการเหยี่ยวเค ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๕
๓. พระอธิการเทียม ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๓
๔. พระสมณานัมวุฑฒาจารย์ ไพศาลคณกิจ (หลวงพ่อโฝ) ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒ (ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุภัยราชบำรุง กรุงเทพฯ)
๕. พระอธิการอดุลย์ เหว่เจื๋อง (ฮับยิ้ว) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ลาสิกขา
๖. องสรภาณมธุรส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - ปัจจุบัน