เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1325229
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
256
234
734
1322024
6186
14160
1325229
Your IP: 3.228.21.186
Server Time: 2019-10-23 22:38:01

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บูชาข้าวพระพุทธ

 

       กุ๊งเยื่อง    ทันติ่นพ๊าบเทิง    ตี้ลือย้านาเผิก    เยียงหมางบ๊าวเทิง    ลือช้านาเผิก   

เทียงบ๊าอึ๊กว้าเทิง    ทิดกามึวนีเผิก ดังลายห่าซันยีหลากโตงเผิก    กึกหลากเท้ย้าย    อายีด้าเผิก  

ถ็อบเพืองตามเท้ยึกเที๊ยกจือเผิก    ด่ายตรี๊ยังทู่ซือเหล่ยโบ้ต๊าก

ด่ายหั่นโผเหี้ยงโบ้ต๊าก   

ด่ายบีวางเท้อ็อมโบ้ต๊าก    จือโตนโบ้ต๊ากมาฮาต๊าก  มาฮาบ๊ากหยาบาลาเหมิก    ตามดึ๊กหลุกหยี่   

กุ๊งเผิกก็อบตัง พ๊าบย้ายหึวติ้น    โผด่องกุ๊งเยื่อง          

       ( จุ๊กหึวถ็อบเหล่ย    เยียวอิ๊ดหั้นเยิน    กว๋าบ๊าวโยเบียนกึ๊วกิ๊นเทื่องหลาก    ในวงเล็บนี้ใช้เฉพาะบูชาข้าวต้ม )  เหยือกผ่างถึกที่    ดังเหวี่ยงจุ๊งซัน    เถี่ยนเหยียดยีถึก พ๊าบเหยซุงหมาง

 

ดีดน้ำข้างใน

พ๊าบหลึกเบิ๊กตืองี่    ตื้อบีโยเจื๊องหง่าย    เทิ๊กหลาบเบี่ยนถ็อบเพือง  โผที้โจวซาย้าย    ๐    อ๊านโด่เหล่ยอิ๊ด    ต๊าฮา    ๐    ๓  หน

 

ดีดน้ำข้างนอก

ด่ายบ้างกิมจี๋เดี๋ยว    คว้างหยากวี๋เทิ่งจุ๊ง    ลาซักกวี๋ตื๋อโหมวกามโล่เติ๊กซุงหมาง  

๐   อ๊านหมุกเด๊   ต๊าฮา    ๐   ๓  หน

ลาข้าวพระพุทธ

กุ๊งเผิกหยีเฮิ๊ก    ดังเหวี่ยงจุ๊งซัน    เสอต๊ากยายเบี่ยน    กู่จือเผิกพ๊าบ

 

พิจารณาฉันข้าว

จ๊อบกรี้อึ๊งคี้ ดังเหวี่ยนจุ๊งซัน   ท่านตึ่วพ๊าบคี้   ถ่อเทียนเยินกุ๊ง อ๊านจี๋หรี่จี๋หรี่

ผ่าหยึกลาห้องเพิ้งตรา

 

ยะถา

 

       นามโมต๊ากดาหนอม    ตามเหมี่ยวตามโบ้ด้า   กูจีหนอม ด๊ากเดียกทา อ๊านเจี๊ยกเหร่จู๋เหร่   จุ๋นเด้ตาบ้าฮา   อ๊านมานีบ๊ากยีห้องห้องยีบ๊ากนีมาอ๊าน

       เท้ยางหงูหยุกหลาก  หวักผุกจือเทียนหลาก เหยือกตี๊อ๊ายเติ่งหลาก เทียงเพิงเบิ๊กก็อบยึก

ยอต็อบนังซันโข  เยินโขผุกซันต็อบ  บ๊ากทั้นด่าวนังเซียว    จี๊เหยี่ยวหนากบ้างซื้อ  เสอหยี่โบ๊ที้หยา    เติ๊กหวัดกี้เหล่ยอิ๊ด    เหยือกยีหลากโบ๊ที้  โห่วเติ๊กดั๊กอังหลาก

       ( ต้ายพ๊าบหยี่ที้    ดั๋งโยซายเบียก    ด้างบาราเหมิก   กู่ตุ๊กเยียงหมาง   ในวงเล็บนี้ใช้เฉพาะถวายสังฆทาน )   ผ่างถึกหยีเฮิก    ดังเหวี่ยงจุ๊งซัน    เสอต๊ากยายเบี่ยน  กู่จือเผิกพ๊าบ

       เหวี่ยงเตียวตามเจื๊องกรื้อเพี่ยนหนาว    เหวี่ยนดั๊กกรี๊เหว่เจิงมินเหลียว    โผเหวี่ยนโต่ยเจื๊องเติ๊กเตียวกรื้อ  เท้เท้เทื่องหั้นโบ้ต๊ากด่าว    เหวี่ยนหยีถือก็องดึ๊ก    โผก็อบอือยึกเที๊ยด

หงาดั๋งหยือที้จู๋    ยายก่องท่านเผิกด่าว  ฯ

 

ทำวัตรเช้า

       ด่ายจุ๊งด้องทินเหนี่ยมเผิกเจินโงน

นามโมต๊ากด๊ากทาโต    ย่าดายาอาราฮาเด๊    ตามเหมี่ยวตามเผิกด้าต๋า ๓  หน

เติ่งฮิ่นถ่อกวีอีเผิก

เติ่งฮิ่นถ่อกวีอีพ๊าบ

เติ่งฮิ่นถ่อกวีอีตัง

ต๊ายเติ่งฮิ่นถ่อกวีอีเผิกด้า

ต๊ายเติ่งฮิ่นถ่อกวีอีดากหม่า

ต๊ายเติ่งฮิ่นถ่อกวีอีตังย่า

ตามเติ่งฮิ่นถ่อกวีอีเผิกด้ายากิ๊น

ตามเติ่งฮิ่นถ่อกวีอีดากหม่ายากิ๊น

ตามเติ่งฮิ่นถ่อกวีอีตังย่ายากิ๊น

 

บูชาธูป              กุ๊งเฮืองจู๊  ย้ายเฮืองดิ่นเฮืองหยือเหว่เฮือง หยายท๊าดหยายท๊าดกรีเกี๊ยนเฮือง กวางมินเยิงด่ายเบี๊ยงพ๊าบย้าย   กุ๊งเหยื่องถ็อบเฟืองจือทั้นเหี้ยน  นามโมเฮืองเยิงก๊ายโบ้ต๊าก   ๓  หน  มาฮาต๊าก

บูชาเทียน          กุ๊งดังจู๊  เหยือกเดี๋ยมดังที่  ดางเหวี่ยนจุ๊งซัน  โผเจี๊ยวจือเผิก

                          หมางด้างกวางมิน   นามโมเดี๋ยมดังเยืองโบ้ต๊าก  ๓ หน  มาฮาต๊าก

บูชาดอกไม้        กุ๊งวาจู๊    อึวบ๊ากหมางด้าเถบ๊าฮวา   ติ่นทั่นเงียมเผื่องบ๋าวเรียนตว่า  ถ็อบเพืองเหี่ยนทั้นยายวางเหย         เหวี่ยนดั๊กต็อมคายกรี๊เหว่ฮวา

อ๊านมาราวาเทิ่งเยืองต๊าฮา   ๓   หน

 

บูชาน้ำชา–ผลไม้  กุ๊งกร้ากว๋าจู๊  เฮืองคี้ซุงหมาง  มากวึงตี้ถิน  ติ่นกว๊างหงูหยุก   

                                    ต็อมตั๊นติดเยียง  อ๊านกั๋นโจวยาต๊าฮา   ๓   หน

 

ติ่นเทิงเหงียบเจินโงน   ตูดาหรี่    ตูดาหรี่    ตูดาหรี่    ต๊ากบ่าฮา

ติ่นโขวเหงียบเจินโงน   ตูหรี่    ตูหรี่    มาฮาตูหรี่   ตูตูหรี่  ต๊ากบ่าฮา

ติ่นตามเหงียบเจินโงน      อ๊านตาผ่าตาผ่า  ถุดด้าตาผ่า ดาดหม่าตาผ่า  บ่าผ่าถุดโด่ฮ้าม

อางโถเดี่ยเจินโงน           นามโมตามหมางด้า  โหมดด้าหนอม อ๊านโด่โลโด่โล เดี่ยหยีตาบ่าฮา

โผกุ๊งเยื่องเจินโงน           อ๊านงางาหนังตาม   บ่าผ่าเผียดหยึกลาห็อก

คายกินเก่           โยเถื่องถ่อมท็อมยีเหยี่ยวพ๊าบ     บ๊าเทียงหย่างเกี๊ยบนานตาวโหง่

                          หงากิมเกี๊ยนยังดั๊กถ่อกรี้             เหวี่ยนหยายยือลายเจินเถิกหงาย ฯ

 

*********

รังเงียม

 

       นามโมรังเงียม    โฮ่ยเถื่องเผิกโบ้ต๊าก   ๓   หน   

       เหยี่ยวกร่ามต๋องกรี้เบิ๊กด่องโตน    ถูรังเงียมเยืองเท้ฮีหึว    เตียวหงาอึ๊กเกี๊ยบเดียงด๋าวเตื๋อง    เบิ๊กหลิดตังกี้หวัดพ๊าบเทิง  เหวี่ยนกิมดั๊กกว๋าท่านบ๋าวเยือง  ว่างโด่ยือถี่ฮ่างซาจุ๊ง  เตืองถือท็อม                                                                             ต็อมเผื่องเกริ้งซัก  ถี่ตั๊กยันฮีบ๊าวเผิกเอิง    ผุกถินเท้โตนหยี่จึ๊งมิน   หงูเกรือกอั๊กเท้เถ่เตียงหญ็อบ    ยือยึกจุ๊งซันหยี่ท่านเผิก  จุงเบิ๊กอือถือถูเนว่าง    ด่ายฮุ่งด่ายหลึกด่ายตื่อบี   ฮีกั๊นถ็อมกรื้อยีเต๊หวัก   หลิ่นหงาต๋าวดังโยเถื่องย๊าก  อือถ็อบเพืองย้ายต่าด่าวกร้าง    ทุ้นหยาดาตั๊นขาเตียวย็อง

เทื๊อกการาต็อมโยด่องเจี๋ยน

       นามโมเทื่องกรู่ถ็อบเพืองเผิก   นามโมเทื่องกรู่ถ็อบเพืองพ๊าบ

       นามโมเทื่องกรู่ถ็อบเพืองตัง     นามโมทิดกามึวนีเผิก

       นามโมเผิกดั๋นถูรังเงียม     นามโมกวางเท้อ็อมโบ้ต๊าก

       นามโมกิมกางต่างโบ้ต๊าก

       หยีที่เท้โตน  ตุ่งหยุกเก๊ตรุง  หย๊องบ๊าบ๋าวกวาง  กวางกรุงหย็องชุด    เทียงเหยียบบ๋าวเรียน   หึวว้ายือลาย   ต่าบ่าววาตรุง  ดั๋นพ้องถ็อบด่าว   บ๊าบ๋าวกวางมิน    ยึกยึก กวางมิน   ยายเบี๊ยนถี่เหี่ยง    ถ็อบฮั่งฮ่าซา   กิมกางเหมิกติ๊ด   กิ้นเซิงตรี้สือ   เบี๊ยนฮือค็องย้าย   ด่ายจุ้งเหงืองกวาง   วี้อ๊ายเกียมบ้าว   โก้วเผิกอายหึ่ว    ยึกต็อมทิ้นเผิก    โยเกี๊ยนดั๋นเตื๊ยง   พ้องกวางยือลาย  เตียงเที๊ยกเทิ่งจู๊  ฯ

 

ด่ายบี

       นามโบด่ายบีโฮ่ยเถื่องเผิกโบ้ต๊าก   ๓   ครั้ง

       เทียงถูเทียงหยาง  โยหง่ายด่ายบี  ต็อมด้ารานี  นามโมฮักราด๊ากนา   ด๊าราหย่ายา    นามโมอาหรี่ยา    บ่าโลเอี๊ยดเด๊    เทื๊อกบ๊าดรายา   โบ่เด้ต๊ากด๋าบ้ายา    มาฮาต๊ากด๋าบ่ายา    มาฮากาโลนีกายา   อ๊านตั้กบั้นราผากเหย่    โซ้ด๊ากนาด๊ากต๋า    นามโมเติ๊กเกี๊ยด   เหลิกด๋าอีม็องอาหรี่ยา    บ่าโลเกี๊ยดเด๊เทิ๊กเผิกรารังด้าบ่า    นามโมนาราเกิ๋งกรี้    เฮหรี่มาฮาบั้นด๊าซาเม้    ต๊ากบ่าอาทาโด่วยูบ้าง   อาเถ่หยึ่ง   ต๊ากบ่าต๊ากด๊า

       นามาบ่าต๊ากด๊านามาบ่าย่า    มาผากดักโด่ว   ด๊ากเดียกทาอ๊านอาบ่าโลเฮ    โลกาเด๊   

การาเด๊    ยีเฮหรี่   มาฮาโบ่เด้ต๊ากด๋า  ต๊ากบ่าต๊ากบ่า  มารามารา  มาเฮมาเฮหรี่ด้าหยึ่ง  

กูโลกูโลเอี๊ยกม็อง    โด่โลโด่โล    ผากซ่ายาเด๊  มาฮาผากซ่ายาเด๊   ด้าราด้ารา  เดี่ยหรี่นี   

เทิ๊กเผิกรายา    ย้าราย้ารา    หม่าหม่า    ผากมารา    หมุกเด๊เหร่    อีเฮอีเฮ    เทิ๊กนาเทิ๊กนา   

อาราซ็อมเผิก   เผิกราซ้าเหล่ย    ผากตาผากซ็อม    เผิกราซ้ายา    โฮโลโฮโลมารา   โฮโลโฮโล

เฮหรี่    ตาราตารา    เติ๊กหรี่เติ๊กหรี่    โตโลโตโล  โบ่เด้หย่าโบ่เด่หย่า    โบ่ด้าหย่าโบ่ด้าหย่า   

ยีเด๊หรี่หย่านาราเกิ๋งกรี้   เดี่ยหรี่ซักนีนา  บาหย่ามานาตาบ่าฮา    เติ๊กด้าหย่าตาบ่าฮา   มาฮาเติ๊กด้าหย่าตาบ่าฮา  เติ๊กด้าหยู่เหง่   เทิ๊กบั้นรายาตาบ่าฮา  นาราเกิ๋งตรี้ตาบ่าฮา  มารานาราตาบ่าฮา    เติ๊กราตังอาหมุกเคยาตาบ่าฮา    ตาบ่ามาฮาอาเติ๊กด้าหย่าตาบ่าฮา    หยาเกี๊ยดราอาเติ๊กด้าหย่าตาบ่าฮา    บาด้ามาเอี๊ยดเติ๊กด้าหย่าตาบ่าฮา   นาราเกิ๋งตรี้บั้นย่ารายาตาบ่าฮา   

มาบ่าเหล่ยทั้งเอี๊ยดราหย่าตาบ่าฮา    นามโมฮักราด๊ากนาด๊าราหย่ายา    นามโมอาหรี่ยาบ่าโลเกี๊ยดเด๊   เทื๊อกบั้นราหย่าตาบ่าฮา    อ๊านเติ๊กเดี่ยนโดหม่านดารา    บากด้ายาตาบ่าฮา  ฯ

 

ถ็อบจู๊ (ทศธารณีสูตร)

              ยืออี๊บ๋าวรุนเยืองด้ารานี    (คาถาโนรสรัตนจักราชา)

นามโมเผิกด้ายา    นามโมดากมายา    นามโมตังย่ายา

นามโมวางตื่อต่ายโบ้ต๊ากมาฮาต๊าก    กู่ด่ายบีต็อมหยาด๊ากเดียกทา   อ๊านเจี๊ยกเอี๊ยดราผากเด๋    เจิ๊งดาหมากนี    มาฮาบ๊ากดั๊งเม้    โลโลโลโล    เด๋ซักกรา    เทื๊อกราอาเอี๊ยดหรี่    ซาหย่าฮ่องเพิ้งต๊าฮา    อ๊านบ๊าด   ดาบมา   เจิ๊งดาหมากนี   เทึ๊อกราฮ่อง   อ๊านบ๊ากหลักด้า   บ๊ากหนังเม้ฮ่อง

              เตียวตายเกี๊ยดเตื้องเทิ่งจู๊   (คาถามงคลศิริ)

              หนังโม่ตามหมางด๊า   โหมดด้าหนอม อาบ๊ากราเด๋    ห่าดาซ้าตาหนังหนอม

ด๊ากเดียกทา   อ๊าน  เคเค    เคเฮ้เคเฮ้   ฮ่องฮ่อง    หญ็อบผ่ารา  หญ็อบผ่ารา  บ๊ากราหย็อบผ่ารา  บ๊ากราหย็อบผ่ารา  เด๋ซักซ้า    เด๋ซักซ้า   ซักกรี้หรี่    ซักกรี้หรี่   ตาเพิ้งกรา    ตาเพิ้งกรา    เพี่ยนเด๋กรา    เทิ๊กหรี่เหย่   ตาผ่าฮา

              กองดึ๊กบ๋าวเซิงเทิ่งจู๊  (คาถารัตนศิรินทรบุญวาสนา)

              นามโมเผิกด้ายา   นามโมดากมายา   นามโมตังย่ายา   อ๊านเติ๊กเด๊โห่โลโล   เติ๊กโดโล    จี๋หรี่บา    เอี๊ยดหรี่บ้า    เติ๊กดากหรี่    โบ๊โลหรี่    ตาผ่าฮา

 

              เผิกโหมวจุ๋นเด้เทิ่งจู๊   (คาถาพระจุณฑิโพธิสัตว์)

              เขถูวีอีโตเติ๊กเด๊    โด๊วเหยี่ยนดั๋นเหลเทิ๊กกูจี    หงากิมซึงต๊างด่ายจุ๋นเด้   ยีเหวี่ยงตื้อบีที่ยาโฮ่    นามโมต๊ากดาหนอม   ตามเหมี่ยวตามโบ่ด้า   กูจีหนอม   ด๊าดเดียดทา  อ๊านเจี๊ยกเหร่จู๋เหร่จุ๋นเด้ตาบ้าฮา

          ทั้นโยเหลื่องถ่อเวี๊ยกดิ่นวางมินเยืองด้ารานี    (คาถาอริยอมิตายุมติอาภารช)

              อ๊านหน่ายมาบากั๊กหงวาเด๊  อาบาราเหมิกดาบ  อาอึวหรี่อาหนาบ โตเติ๊กเหน๋   เถิกจ๊อบดาบ  เดียบต๋าราหยา    ด๊าดท๊าบก๋าดากหยา   อาราฮาเด๊    ตามเหยือกตามเบิ๊กดากหยา   

ด๊ากเหน๋หยาท๊าบ   อ๊านต๊ากหรี่บา   ตังตือก๊ากหรี่    บ๊าดหรี่ถุดดาบ     ดาดราหมาเด๊  ก๋าก๋าหน่ายตัง  หมาโหงกก๋าเด๊  ต๊าบาหงวาตี๋ถุดเด๊  หมาฮักหน่ายหยา   บ๊าดหรี่หงวาหรี่    ต๊าฮัก

              เหยือกซือคว้างดั๋นเจินโงน    (คาถาพระโภษช์อภิเษก)

              นามโมบากย่าผากเด๊    เบ่ซักสา    หลึ่วโลทิดลึวลี   บ๊ากหลักบ่า   ฮักราซ้าหยา  ด๊ากทา  เอี๊ยดดายา   อาราฮักเด๊   ตามเหมี่ยวตามโบดด้ายา   ด๊ากเดียกทา   อ๊านเบ่ซักเถ่       เบ๊ซักเถ่   เบ่ซักสา  ตามโหมดเอี๊ยดเด๊   ต๊าฮา

              กวางอ็อมรินก๋ามเจินโงน     (คาถาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์)

              อ๊าดมานีบ๊ากยีฮ่อง   มาฮักเงยาหนาบ   ติ๊ดโดดักบาดาด  ติ๊กดักตาหนาบ  ยีดากหรี่ก๊ากต๊าก   ยีวายีท๊าบ    บ๊อกหรี่เติ๊กท๊าบ   ก๊ากหนาบ  โบ๋ลาหนาบ  หนาบบ๊อกหรี่ทึวท๊ากบางหนาบ  หน่ายมาโลเกี๊ยดเด๊   รายาต๊าฮา

              เทิ๊กเผิกเหยียกโต่ยเจิงโงน      (คาถาดับบปาของเจ็ดพระพุทธองค์)

              รีบ้ารีบ้าเด๊   โก้วฮาโก้วฮาเด๊   ด้ารานีเด๊   นีฮาราเด๊   ตี้เรเหน๋เด๊   มาฮาย่าเด๊    เจินรังก้างเด๊ตาบ้าฮา

              หยางซันติ่นโด่เทิ่งจู๊    (จุติสุขาวดี)

นามโมอายีดาบ้าหย่าด๊าทา    ย่าดาหย่าดาเดี่ยหย่าทา   อายีหรี่โดบ้าตี้   อายีหรี่ด๊าเติ๊กดำบ่าตี้   อายีหรี่ดาตี้การังเด๊   อายีหรี่ดาตี้การังด๊า  ย่ายีหนี่ย่าย่านาจี๋ดากาเหร่ตาบ่าฮา

              ด่ายเกี๊ยดเตื่อง   เถี่ยนเทียงหนือจู๊    (คาถาพระลักษมีเทวี)

นามโมเผิกด้า    นามโมดากหม่า    นามโมตังย่า    นามโมเทิ๊กหรี่  มาฮาเด้ตี๋ยา   

ด๊ากเหน๋หยาทา    บาหรี่พู้โล่วนา    ย้าหรี่ตามหม่างด้า   ดากซ้านี   มาฮา    ตี้ฮาราย่าเด๊

 

ตามหม่านด้าตี้นีย่าเด๊   มาฮากาเหล่ยหยาบาเหน๋  บาราบาเหน๋  ต๊ากหรี่ผ่าเหลิกทา  ตามหม่านด้าตูบ๊าดเรเด๊   พู้เหร่นา  พู้เหร่นา  ดากมาเด๊  มาฮาตี้โก๋เติ๊กเด๊ มาฮายีหลากเด๊  โลวผาตังกี้เด๊

เฮเด๊  ตี๋ตังกี้เฮเด๊  ตามหม่านด้า  อาทา  อาโนว  บ่ารานี

 

*********

มาฮา  
(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร)

       มาฮาบ๊ากหยา    บาราเหมิกดาต็อมกิน    กวางตื่อต่ายโบ้ต๊าก

หั้นท็อมบ๊ากหยา  บาราเหมิกดา  ที่เจี๊ยวเกี๊ยนหงู    หวึงยายค็องโด่   ยึกเที๊ยดโขอั๊ด  ซ้าเหล่ยตื๋อ    ซักเบิ๊กหยี่ค็อง    ค็องเบิ๊กหยี่ซัก   ซักตึ๊กถี่ค็อง   ค็องตึ๊กถี่ซัก    ถ่อเตื๋องหั้นทึก    เหยียดผุกยือถี่    ซ้าเหล่ยตื๋อ   ถี่จือพ๊าบค็องเตื๊อง    เบิ๊กซัน    เบิ๊กเหยียด    เบิ๊กโก๊ว    เบิ๊กติ่น    เบิ๊กตัง  เบิ๊กหยาม    ถี่โก๊ค็องกรุง    โยซัก    โยถ่อเตื๋องหั้นทึก    โยหญางหยี   ตี๋เถียดเทิงอี๊   โยซักทินเฮือง  หยี่ซุกพ๊าบ    โยหญางย้าย    หนายจี๊   โยอีทึกย้าย    โยโยมินเหยียด    โยโยมินเติ่ง   หน่ายจี๊    โยเหลาตื๋อเหยียก   โยเหลาตื๋อเติ่ง    โยโขต็อบเหยียกด่าว    โยกรี๊เหยียดโยดั๊กหยี      โยเสอดั๊กโก๊    โบ้เด้ต๊ากต๋า    อีบ๊ากหยา    บาราเหมิกดา    โก๊ต็อม   โยกว๊ายหง่าย    โยกว๊ายหง่าย    โก๊โยหึวขุงโพ้   

เหยียนลีเดียนด๋าว   หม่องเตื๋อง    กึ๊วกิ๊นหนากบ้าง    ตามเท้จือเผิก  อีบ๊ากหยา   บาราเหมิกดา  โก๊ดั๊กอาโหน่วดารา  ตามเหมี่ยวตามโบ้เด้  โก้กรีบ๊าดหยา  บาราเหมิกดา ถี่ด่ายเทิ่งจู๊  ถี่ด่ายมินจู๊    ถี่โยเถื่องจู๊   ถี่โยดั๋งดั๋งจู๊    นังกรื้อยึกเที๊ยกโข  เจินเถิกเบิ๊กฮือ   โก๊เที๊ยกบ๊ากหยา   บาราเหมิกดา  จู๊ตึ๊กเที๊ยกจู๊เยี๊ยกเอี๊ยด   เด๊เอี๊ยดเด๊    บาราเอี๊ยดเด๊    บาราตังเอี๊ยดเด๊    โบ้เด้    ตาบ่าฮา

 

เถื่องลาย

(คาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า)

       มาฮาบ๊าดหยาบารามีถ่อ    ๓   ครั้ง

       เถื่องลายเหี่ยนเตี้ยนทันติ่นจุ๊ง    พุ้งตุ่งรังเงียม  ด่ายบีจือผอมจู๊   โฮ่ยเฮื้องตามบ๋าวจุ๊งล็องเทียน    ถูโห่ย่ารามจือทั้นต่าว   ตามโด้บ๊าดหน่านกูลีโข    ตื๊อเอิงตามหึวเติ่งเกียมเอิง  เกวิ๊กย้ายอังนินบินกั๊ดเตียว พ็องเดี่ยวหยอถุ่นเยิงอังหลาก เด่ตื๋อวึงตูฮีทั้งเติ๊ง    ถ๊อบเดี่ยโด๊นเซียวโยนานสื่อ   เซิงโมนทันติ่นเตรียดพีงู     ด้างติ๊นวีอีตังเพื๊อกเหว่

เทียนเถื่องเทียนห่าโยญือเผิก    ถ็อบเพืองเท้ย้ายเหยีอดโยตี๋   เท้ยังเสอหึวหงาเติ่งเกี๊ยน   

ยึกเที๊ยดโยหึวยือเผิกหยา  ซักเตริ้งต็อมเหนี่ยมขาโซ้กรี    ด่ายหายถีกรุงขาอ๋อมเติ่ง

ฮือค็องขาเหลื่องพ็องขาเก้   โยนังเที๊ยดเติ่งเผิกก็องดึ๊ก  นามโมตาบ้าเท้ย้าย   ตามย้ายด่ายซือ    ตึ๊อซันตื้อผู่   เยินเทียนเย้าจู๋  เทียงบ๊าอึ๊กว้าเทิง   โบ๋นซือว่าเถื่อง    ทิดกามิวนีเผิก  ฯ

นามโมทิดกามึวนีเผิก      นามโมยังทู่ซือเหล่ยโบ้ต๊าก       

นามโมด่ายหั่นโผเหี่ยนโบ้ต๊าก    นามโมด่ายบีวางเท้อ็อมโบ้ต๊าก      

นามโมดังลายยีหลากโตงเผิก

*********

กวีหม่าง

       กวีหม่างถ็อบเพืองเดี้ยวหงื่อซือ   เหยียนเยืองทันติ่นยีเหยี่ยวพ๊าบ  ตามเทื่อตื๊อว๋า หยายท๊าดตัง เหวี่ยนต๊าตื้อบีอายเตี๊ยบถ่อ    เด่ตื๋อจุ๊งดั๋ง    ตื่อยีเจินตั๊นอ๋วงหญ็อบเมลึว   

ตี้ซันตื๋อหยีเพียวกร้อม  ตรุกซักทินยี    ทามเหยียม    ถ็อบเตรี้ยงถ็อบสือติ๊ด    ท่านหึวโหล่วจีเยิง   หลุกกังหลุกเกิ่ง   หย่องตั๊กโยเบียนจีโต่ย   เมรุนโขหาย    ท็อมหนิดต้าโด้   เกรื๊อกหงาดามเยิง    กื๋ออ๋วงโท้กรึก    หรี่ซันเหงียบเจื๊อง   ยึกเที๊ยกเคียนยู   เหงือนตามบ๋าวหยีตื้อบี    หลิดยึกต็อมยีซ้ามโฮ้ย   เสอเหวี่ยงนางเยิง   จึ๋งบากเถี่ยงหึวเด้เว่    ซึกเพี่ยงหนาว  จีท็อมเวียง ด๊าวโบ้เด้จีบี๋หง่าน  ถือเท้เพื๊อกเกอหม่างหยี่   ก๊ากเหวี่ยงเซืองล็อง     ลายซันกรี๊เจื๋องลินเมียว     ด่องฮีตังตู๊  ซันพุ่งกรุงเกวิ๊ก   เกรื๋องโหง่มินซือ    จั๊นติ๊นซุดยา    ด้องเจิงหญ็อบด่าว      หลุกกังท็องเหล่ย    ตามเหงียบถุ่นว่า   เบิ๊กเหยียมเท้เยียน เถื่องตูผ่ามหั้น   จ๊อบกรี้ก๊อมย้าย   เกริ้งเหงียบเบิ๊กซ็อม    เงียมโฮ่วายงี   เกวียนพีโยโต๋น เบิ๊กพุ่งบ๊าดหน่าน  เบิ๊กเควี๊ยกตื๊อเยียน  บ๊าดหยากรี้หยี    เหี่ยนเตี้ยนโบ่เด้   ต็อมยีเบิ๊กโท้ย    ตูต็อบจั๊นพ๊าบ    เหลียวโหง่ด่ายเทื่อ    คายหลุกโด่จีหั้งโมง     เหยียดตามกี้จีเกี๊ยบหาย     เกี้ยนพ๊าบกร้างอือซื้อซื้อ     พ้างีหย็องอือกรุ้งกรุ้ง    ฮ่างผุกจุ๊งมาเถี่ยว    ล็องตามบ๋าว   เทื่อสื่อถ็อบเพือง    จือเผิก    โยหึวบี่ลาวตูห็อก    ยึกเที๊ยกพ๊าบโมน   เติ๊กยายท็องดาด      กว๋างตั๊กเพื้อกเหว่      โผเหล่ยเกริ้งซา   ดั๊กหลุกเจื๋องจีเทิ่งท็อง   เยียนยึกซัน    จีเผิกหวา    เยียนโฮ่วเบิ๊กสา   พ๊าบย้ายเบี๊ยงหญ็อบเกริ้งลาว    ดั๋งกวางอ็อม  จีตื้อต็อม  หั้งโผเหี้ยนจีเหวี่ยนหาย    ทาเพืองถือย้าย    ตุกหล่ายตี้ฮิ่น    อึ๊งเหี่ยงซักเทิง   เหยียนเยืองเหยี่ยวพ๊าบ    เนเรโขทู้    หงากวี๋ด่าวกรุง    หวักพ้องด่ายกวางมิน   หวักเหี่ยนจือเทิ่งเบี๊ยน

กี้หึวเกี๊ยนหงาเตื๊อง    หนายจี๊ยังหงายัน   ยายพ๊ากโบ้เด้ต็อม    หยินซุดรุน    โฮ่ยโข    หงวาหยากบางฮ่าจีเดี่ย   เบี๊ยนตั๊กเฮืองล็อมอ๋อม   ด้องถึกเที๊ยกจี    โด่ว้าซันติ่นโด่พีเมาด๊ายย๊าก   มู่กร๊ายห้ามวาน  เติ๋งบ๋ายเติ่งต่าง  ห้ามเกียมเหล่ยหลาก เติกหยิดเท้ยีเหี่ยน   ยีเหยือกเถา    กึ๊วเรียนกร้อมอาเกอ   เกริ๋งที่ยีว้าต๊ากด่าวเรือง    เต๊จือเบิ้งโหนย    ดั๋งหึวเหล่ยอิ๊ด   โยเบิ๊กฮึงซุ่ง    ทื้อกี้หรี่เท้วานเทิง    เหี่ยนโต้นเวี้ยงถวก    ซุดตื๊อซันจีโก๊ด   โหมดสาอย่าง    เกี๊ยบจีอ๊ายเกี๊ยนดั๋ง    หยือห้ามซัน    เต้ท่านเผิกด่าว   ฮือค็องหึวเติ่ง    หงาเหวี่ยนโยกุ้ง    ติ้นหยือโยติ่นด้อง  เยียนเจื๋อง กรี๊   ถ็อบเพืองตามเท้    ยึกเที๊ยกเผิก    จือโตนโบ้ต๊าก    มาฮาต๊าก    มาฮาบ๊าดหยาบาราเหมิก

       เหนี่ยมเผิกกองดึ๊ก    เบิ๊กขาตืองี่    พ๊าบย้ายโผกวางวี

ตามหึวเต่ตือ    ตื๊อเอิงต๋องเหล่ย    เถื่องจุ๊กว่างเด๊    ทั้นถ่ออย่างเต๊  พ๊าบย้ายหึวติ่น    ด้องซันกึกหลากเวิ๊ก    โผเหวี่ยนด้องซัน    กึกหลากเกวิ๊ก 

(หมอบกับพื้น)

       ตื๊อซันกึ๋วหึว  ด้องดัง  วาต่างเวี่ยนโมง บ๊าดหน่านตามโด้ ก่องหย็อบตี้โล  ตั๊นหาย

 

       เหวี่ยนเตียวตามเจื๊องกรื้อเพี่ยงหนาว   เหวี่ยนดั๊กกรี๊เหว่เจินมินเหลียว   โผเหวี่ยนโต่ยเจื๊องเติ๊กเตียวกรื้อ    เท้เท้เทื่องหั่นโบ้ต๊ากด่าว

       เหวี่ยนหยีถือกองดึ๊ก โผก็อบอือยึกเที๊ยก  หงาดั๋งหยือจุ๊งซัน ยายก่องท่านเผิกด่าว

ตามกวีอี.  (ไตรสรณคม)

ตื่อกวีอีเผิก              ดางเหวี่ยนจุ๊งซัน               เถหยายด่ายด๋าว   พ๊ากโยเถื่องต็อม

ตื่อกวีอีพ๊าบ            ดางเหวี่ยนจุ๊งซัน   ท็องหญ็อบกินต่าง    กรี๊เหว่ยือหาย

ตื่อกวีอีตัง               ดางเหวี่ยนจุ๊งซัน               ท้องลี้เด่ตื๋อ        ยึกเที๊ยกโยหง่าย

ว่านาม………ทั้นจุ๊ง

จบทำวัตรเช้า

คำแผ่เมตตา

สัพเพสัตตา              สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา                     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา             จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา                    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ        จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น

                                 ท่านทั้งหลายที่ประสบทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข

                                 ขอให้ท่านได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

 

ต๊างจี๊ต็อมติ๊นเหล๋.

 

*จี๊ต็อม ติ๊น เหล๋.         ผู่ถ่อแย เหลื่องตุ๊กโตน ตามย๊าก เยียน (มะ)อย่างดึ๊ก กู่เยิน เทียน เดี่ยว หงื่อ ซือ.  อู๊มยาห้อง.

*ผ่ามทั้นด่ายตื้อผู่  ตุ่งเจินย้าย ด้างอึ๊งเจิ๊ก(มะ) บีว้าโผถ่อกุ้งตามเต๊ที่.

*ว่านเบี๊ยนชีพางชื้อ เจิ๊งพ๊าบโล่ย (มะ) มินว๊าบโก๋กว๋าง เหยียน เกวิ๊ก เถิก เย้า. 

อู๊มยาห้อง.

*ด่ายคายเพืองเตี่ยนโหล่ หย็อกกวีอี นางเตียว เหยียด เตียวเหยียด เดี่ยหงุกโข.

( ผู่ตื๋อ ) หย็อกกวีอี  นางเตียวเหยียด  เตียวเหยียด เดี่ย หงุก โข.

*จี๊ต็อมติ๊นเหล๋,ดาด.มอแย ลีหยุกโตน บ๋าวต่างโทว(มะ)หง็อกห้าม

กลื๋อเกี๊ยดต็อบ อือ ตัย  เหยิก. อู๊มยาห้อง.

*เพียงหยิดเกรี้ยนด็องโด่.โต๋ซือว่างเหี้ยนเจี๊ยกพาง(มะ) ท่านเจื๊องเซ้อ

ตามเทื่อ เพิง โด๊น เตี่ยม.

*หงูเย้าดิ่นต็องทู้ กวี๋เทิ่งค็อม(มะ)ล็องเทียนโห่ด่าว เมเพียวเหวียกจี๋.

อู๊มยาห้อง.

*กรื้อเหยียดเจินกามโล่  หย็อกกวีอี นางเตียวเหยียด เตียวเหยียดหงากวี๋โข.

( หึวติ้น )  หย็อกกวีอี  นางเตียวเหยียด  เตียวเหยียด หงา กวี๋ โข.

*จี๊ต็อม ติ๊นเหล๋  ตัง ย่ายา จุ๊งกรุงโตน หงูดึ๊กซือ หลุกว่าหลือเหล่ยซันยี  ซือเหงียบ อู๊มยาห้อง ว่างพ๊าบถี่ย่ายู ตี๊เฮี้ยวเกิ้ง เทื่องเอียงต่า ติดติ่นซื้อยาเทิงผุก จีอี ซุงพุกเถเติงยี บ๊ากห้างล็อง ติ๊ดหยายโห่พ๊าบดังเทื่องเบี๊ยน-เจี๊ยว อู๊มยาห้อง โต๋เอิ๊งเตื่องเกรี้ยนพ้อ

หย็อกกวีอี นางเตียวเหยียด เตียวเหยียดบ้างซันโข   (บ้างซันโกโห้น)  หย็อกกวีอี

นางเตียวเหยียด  เตียวเหยียดบ้าง..ซัน..โข.*